Bagong website para sa San Francisco

Bumubuo kami ng bagong website kung saan mabilis at madali kang makakagawa ng mga bagay-bagay_pagbabago.

Kami ang pangkat ng Mga Digital na Serbisyo ng San Francisco, bahagi ng Ahensiya ng Mga Pangkalahatang Serbisyo ng Lungsod, at gumagawa kami ng bagong website para sa San Francisco.

Sa ngayon, mayroon kaming 210 website sa buong Lungsod na may higit sa 300,000 page. Ngunit ang pagkuha ng mga serbisyo mula sa Lungsod ay madalas na mahirap at nakalilito. Alam namin iyon, dahil sa napakaraming impormasyon, hindi mo na alam kung aling mga page ang pagkakatiwalaan. Maaaring kailanganin mo pang bumisita sa maraming site upang matapos ang isang gawain.

Bukod pa riyan, nag-aalok ang San Francisco ng mahigit 800 serbisyo, ngunit 20% lang ng mga ito ang magagawa online.

Kaya nating higitan ito.

Panahon na upang sumabay ang San Francisco sa digital na mundo. Isasakatuparan namin ito at narito kung paano.

Paano kami nagsimula

Isa itong malaking proyekto, at nagsimula kami sa maliit sa pamamagitan ng paggawa nang sapat lang upang makita namin kung ano ang gumagana at hindi. Ginugol namin ang nakaraang taon sa pagtanggap ng mga feedback at insight mula sa mahigit 250 naninirahan, pangkat ng komunidad, at kawani ng Lungsod tungkol sa aming disenyo, content, at paggana. Papanatilihin naming maririnig ang iyong boses sa talakayan habang binubuo namin ang iba pang bahagi ng website na ito. Mahalaga ang iyong feedback. 

Sa kabuuan ng 2018 at simula ng 2019, gumawa at nagsuri kami ng mga feature na nakatutulong sa iyo na:

  • malaman kung aling mga serbisyo ang iniaalok ng Lungsod sa iyo
  • gamitin ang mga serbisyong iyon
  • matuto tungkol sa mga kagawaran ng Lungsod

Pagkatapos ng maraming pananaliksik, kabilang ang maraming oras ng mga talakayan, handa na kaming ipakita sa iyo ang unang phase ng bagong website ng iyong lungsod.

Ang resulta

Napakadaling unawain nito para sa mga gagamit
Pinapadali ng ating bagong website ang pagkuha mo ng mga serbisyo ng Lungsod online, sa paraang simple at direkta. Nag-aalok ang bawat page ng SF.gov ng serbisyo sa pinakakakaunting posibleng bilang ng mga hakbang, na maingat na idinisenyo ng mga dalubhasa na matagal nang ginugugol ang kanilang mga karera sa pagpapadali ng pagtapos ng mga gawain online.

Literal na gumagana ito para sa lahat
Natutugunan ng site ang mga pamantayang Pederal para sa pagiging accessible at pagiging readable. Ang aming font ay malinaw at nababasa, at legal na nakakasunod sa ADA at Seksyon 508 para sa mga taong may kapansanan. Tinitiyak ng aming mga gabay sa pagsusulat ang kaayusan at kapayakan, upang mas mabilis na makapagbasa ang mga screenreader at mga tao. Ang ika-5 baitang na antas ng pagbabasa ay nangangahulugang madali para sa lahat na unawain at isalin ito.

Nakasalin ito sa iyong wika
Sa darating na panahon, ang bawat page ng serbisyo at homepage ng kagawaran ay isasalin sa Chinese (traditional), Spanish, at Filipino, ng mga taong tagapagsalin. Isasalin ng makina ang lahat ng iba pang page. Sinusubukan namin ang mga pagsasalin at ang site sa mga taong hindi unang wika ang Ingles.

Idinisenyo ito hindi lang para sa magandang hitsura
Pinili ang makabagong paleta ng kulay para sa malinaw na contrast, upang maging mas madali ang biswal na pagpapakahulugan ng mga ito. Pinananatili ng mga color block at scalable na paleta ng kulay na bago at nakakaaliw ang mga nakikita nang hindi umaasa sa mga larawan. Nilimitahan namin ang mga larawan dahil ayaw naming aksayahin ang iyong data plan sa mga larawan.

Ito ay (mas) nagkakaisa
Sinimulan na namin ang paglalagay ng mga kagawaran ng Lungsod sa ilalim ng isang site upang mabigyan ka ng nagkakaisa at suwabeng karanasan. Natatangi ngunit naibabagay ang aming malinis na disenyo sa maraming uri ng content.

Isang 2-website na system
Hindi pa kami tapos sa pagbuo ng bagong site. Kung kaya't makakakita ka ng mga luma at bagong page na nakaugnay sa isa't isa sa maikling panahon.

Ano'ng susunod

Higit pang content
Patuloy kaming makikipagtulungan sa mga kagawaran ng lungsod upang pagandahin ang aming content at ilipat ito sa website na ito upang mas madali mo itong mahanap.

Higit pang feature
Sa paglipas ng panahon, makikita mong susulong at magbabago ang website na ito upang magdagdag ng higit pang serbisyo. Sa kalaunan, pinaplano naming magawa mo ang lahat ng kailangan mong gawin, kabilang na ang pagsasagot ng mga form, dito mismo sa website.

Kalidad bago ang kantidad
Mabilis na mangyayari ang ilang pagbabago — sa darating na panahon magdaragdag kami ng higit pang larawan sa homepage. Matatagalan nang kaunti ang iba pa, gusto naming maayos itong magawa at nangangahulugan ito ng pakikipagtalakayan sa mga taong katulad mo upang matiyak na natutugunan namin ang iyong mga pangangailangan.

Tumingin-tingin, subukan ang bagong karanasan, at huwag mag-alinlangang ibahagi ang anuman at lahat ng feedback na mayroon ka.