Tiếng Việt

Cập nhật mới nhất vào thứ năm, ngày 27 tháng 3 lúc 4:04 chiều

Hãy ở nhà trừ những nhu cầu thiết yếu

Mọi người được yêu cầu ở nhà ngoại trừ đi mua thức ăn, chăm sóc người thân hoặc bạn bè, đi chăm sóc sức khỏe cần thiết hoặc đi làm một công việc thiết yếu.

Chỉ đi ra ngoài khi cần thiết

Nếu bạn cần ra ngoài, hãy cách xa người khác ít nhất 6 feet.

Bạn không cần phải cách xa những người sống trong gia đình mình 6 feet.

Bạn có thể đi bộ, đi xe đạp hoặc chạy bộ gần nhà. Nếu bạn cần lên xe hơi hoặc phương tiện giao thông công cộng để đi bộ hoặc chạy, bạn có thể đi quá xa.

Nhận thêm thông tin về khoảng cách xã hội.

Hãy quan tâm đến nhau

Người lớn tuổi (60+) và những người có tình trạng sức khỏe không tốt là những người dễ bị nhiễm vi-rút nhất.

Kiểm tra những người có thể dễ bị nhiễm bệnh. Quan tâm cho bất cứ ai có thể bị cô lập trong thời gian này. Gọi điện, gửi email, hoặc nói chuyện qua cửa.

Hạn chế tương tác trực diện với bất kỳ ai đặc biệt người dễ bị nhiễm vi-rút corona.

Lệnh này đã được gia hạn và mở rộng [JC1]. Nó vẫn có hiệu lực cho đến ngày 3 tháng 5. Các quan chức y tế công cộng có thể gia hạn trong tương lai.

Chỉ Thị Của Viên Chức Y Tế Số C19-07b

Last updated April 17, 2020