COVID-19 vaccine sites

Alamin kung saan kukuha ng bakuna. Matuto pa

Ang mga batang 6 na buwan hanggang 17 taong gulang ay maaari na ngayong mabakunahan. Ang mga booster ay bukas sa lahat ng 5 at mas matanda.

Mga filter
mula sa
Showing 105 results

Kaiser Permanente Vaccine Clinic at City Center

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, Spanish, Intsik, Live video interpreters, including ASL
May daanan para sa wheelchair
Kids 6 months to 4 years must have an appointment.

Open:
Monday through Friday, 8:30 am to 4:30 pm

If you are not already a Kaiser Permanente member, fill out the eligibility form to request a Medical/Health Record Number (MRN). You can also call 833-574-2273 to request an MRN. You will need an MRN to book an appointment.
Or call 866-454-8855

Kaiser Permanente Vaccine Clinic at Mission Bay

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, Spanish, Intsik, Live video interpreters, including ASL
May daanan para sa wheelchair
Kids 6 months to 4 years must have an appointment.

Starting June 28, appointments available:
Tuesday, Thursday, and Friday, 8:30 am to 4:30 pm

If you are not already a Kaiser Permanente member, fill out the eligibility form to request a Medical/Health Record Number (MRN). You can also call 833-574-2273 to request an MRN. You will need an MRN to book an appointment.
Or call 866-454-8855

Southeast Health Center

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, More languages via live phone interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Tuesday to Saturday, 9 am to 5 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 628-652-2700

Zuckerberg SF General Learning Center

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, Spanish, Intsik, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Monday to Friday, 8 am to 4 pm

No private insurances accepted. Only San Francisco Health Network and uninsured patients can drop in or make appointments.
Or call 628-652-2700

Chinatown Health Center

18 pataas
Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, More languages via live phone interpreters
May daanan para sa wheelchair
Appointments only for San Francisco Health Network patients.
Or call 628-652-2700

Potrero Hill Health Center

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, More languages via live phone interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open for vaccine appointments:
Monday, Wednesday, and Friday, 8:30 am to 2:30 pm
Closed from 12 to 1 pm

Appointments only for San Francisco Health Network patients.
Or call 628-652-2700

Tom Waddell Urban Health Clinic

18 pataas
Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, Filipino, More languages via live phone interpreters
May daanan para sa wheelchair
Appointments only for San Francisco Health Network patients.
Or call 628-652-2700

Ocean Park Health Center

18 pataas
Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, More languages via live phone interpreters
Appointments only for San Francisco Health Network patients.
Or call 628-652-2700

Treasure Island YMCA

18 pataas
Ingles
Open for vaccine appointments:
Tuesday, 2 to 6 pm
Or call 415-767-2011

Mission- 24th & Capp UCSF/Unidos en Salud

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles, Spanish, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Monday, Friday, and Saturday, 9 am to 3:45 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 844-965-0987

Bayview Neighborhood Vaccine Site at 1800 Oakdale

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Friday and Saturday, 9 am to 3:30 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 628-652-2700

Excelsior Neighborhood Vaccine Site at 20 Norton

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Thursday and Saturday, 9:30 am to 3 pm
Friday, 12 to 6 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 415-562-8638

GLIDE

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, Language translation software
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Thursday, 1:30 to 4:30 pm
Or call 628-652-2700

Western Addition Neighborhood Vaccine Site at 1181 Golden Gate

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Wednesday and Saturday, 10 am to 5:30 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 628-652-2700

OMI Neighborhood Vaccination Site at 446 Randolph Street

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Friday, 9 am to 4 pm
1st and 3rd Saturday of each month, 10 am to 2:30 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 415-712-0313

South of Market Health Neighborhood Site

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, Spanish, Intsik
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Third Saturday of every month, 11 am to 4:30 pm
July 16, 2022
August 20, 2022

Chinese Hospital

Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Intsik
May daanan para sa wheelchair
Open:
Monday through Friday
9 am to 12:30 pm
1:30 pm to 4:30 pm

Vis Valley Neighborhood Vaccination Site at 1099 Sunnydale

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Monday, 9:30 am to 4:30 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 628-652-2700

Carbon Health (Irving St)

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
Open:
Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 am to 4 pm
Or call 415-231-2546

Carbon Health (Market St)

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
Open:
Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 am to 4 pm
Or call 415-792-6040

Carbon Health (Spear St)

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
Open:
Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 am to 4 pm
Or call 415-612-3275

Carbon Health (Stonestown Galleria)

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
Monday through Sunday, 9 am to 7 pm
Or call 415-480-1160

Balboa High School

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Thursday, June 23, 3 to 6 pm
Thursday, June 30, 3 to 6 pm

Boeddeker

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, LanguageLine, including ASL
Open:
Saturday 12 to 3:30 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.

NEMS (Stockton)

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa 18 pataas
Ingles, Intsik
May daanan para sa wheelchair
Pfizer: Wednesday and Friday, 9 to 11 am
Moderna: Thursday, 9 to 11 am
Or call 415-391-9686

AITC, Immunization and Travel Clinic

12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles, Spanish, Intsik, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Pfizer: Monday and Wednesday
Moderna: Tuesday and Thursday
Or call 415-554-2625

NEMS (Noriega)

Pfizer 4 at mas mababa 18 pataas
Ingles, Intsik
May daanan para sa wheelchair
Open:
Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 am to 4 pm
Or call 415-391-9686

NEMS (San Bruno)

Pfizer 4 at mas mababa 18 pataas
Ingles, Intsik
May daanan para sa wheelchair
Open:
Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 am to 4 pm
Or call 415-391-9686

HealthRight360 - 1563 Mission Street

18 pataas
Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Drop-ins are accepted:
Monday to Friday: 8:40 am to noon
Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 1 to 4 pm

UCSF Mission Bay

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 18 pataas
Ingles
Open:
Monday through Wednesday, 8 am to 3:45 pm
Friday, 8 am to 6:30 pm
Closed 12 to 1 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 866-580-2664

Mission Wellness Pharmacy

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, Spanish, Intsik, More languages via live phone interpreters
May daanan para sa wheelchair
Open:
Monday to Friday, 9:30 am to 6 pm
Saturday, 10 to 5 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 800-860-8984

SF AIDS Foundation

18 pataas
Moderna, Johnson & Johnson
Ingles, Spanish, Intsik, Filipino, Live phone line interpreters
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Tuesday and Thursday, 1 to 4 pm

UCSF Laurel Heights

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 18 pataas
Ingles
Open:
Monday through Friday, 8 am to 4 pm
Closed 12 to 1 pm

Anyone can drop in for a vaccine or booster. People with appointments have priority.
Or call 866-580-2664

Sutter Health Network (Ocean Avenue)

Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 18 pataas
Ingles
Kids 6 months to 4 years must have an appointment

Open:
Tuesday, Wednesday, Friday, 9 am to 5 pm

We are scheduling appointments by phone at 1 (844) 987-6115. Call center hours are from 7 am to 6 pm, Monday through Friday. Appointments may also be scheduled via the My Health Online patient portal. Additional information is available on our website.
Or call 844-987-6115

Sutter Health Network (California St)

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 18 pataas
Ingles
Kids 6 months to 4 years must have an appointment

Open:
Monday through Friday, 9 am to 5 pm

Non-Sutter patients will be directed to this location.

We are scheduling appointments by phone at 1 (844) 987-6115. Call center hours are from 7 am to 6 pm, Monday through Friday. Appointments may also be scheduled via the My Health Online patient portal. Additional information is available on our website.
Or call 844-987-6115

Sutter Health Network (Rhode Island Street)

Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 18 pataas
Ingles
Kids 6 months to 4 years must have an appointment

Open:
Tuesday through Thursday, 9 am to 5 pm

We are scheduling appointments by phone at 1 (844) 987-6115. Call center hours are from 7 am to 6 pm, Monday through Friday. Appointments may also be scheduled via the My Health Online patient portal. Additional information is available on our website.
Or call 844-987-6115

Sutter Health Network (Valencia Street)

18 pataas
Moderna
Ingles
We are scheduling appointments by phone at 1 (844) 987-6115. Call center hours are from 7 am to 6 pm, Monday through Friday. Appointments may also be scheduled via the My Health Online patient portal. Additional information is available on our website.
Or call 844-987-6115

Sutter Health Network (Van Ness Avenue)

18 pataas
Moderna
Ingles
We are scheduling appointments by phone at 1 (844) 987-6115. Call center hours are from 7 am to 6 pm, Monday through Friday. Appointments may also be scheduled via the My Health Online patient portal. Additional information is available on our website.
Or call 844-987-6115

Sutter Health Network (Webster St)

18 pataas
Moderna
Ingles
We are scheduling appointments by phone at 1 (844) 987-6115. Call center hours are from 7 am to 6 pm, Monday through Friday. Appointments may also be scheduled via the My Health Online patient portal. Additional information is available on our website.
Or call 844-987-6115

CVS Store #05131

Pfizer 4 at mas mababa 18 pataas
Moderna
Ingles
This pharmacy can only vaccinate kids 18 months and older.

Kids 18 months to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1:15 to 2 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #11107

12 pataas
Pfizer
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 9 am to 8 pm
Saturday and Sunday 10 am to 6 pm
Or call 800-746-7287

Safeway Pharmacy #964

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 9:30 am to 7:30 pm
Saturday and Sunday, 9:30 am to 4:30 pm
Pharmacy closed from 12:30 to 2 pm
Or call 800-544-5285

Safeway Pharmacy #995

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1:15 to 2 pm
Or call 800-544-5285

CVS Store #10080

18 pataas
Moderna
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 9 am to 8 pm
Saturday, 10 am to 6 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #10164

12 pataas
Pfizer
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 9 am to 7 pm
Saturday, 9 am to 5 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #10188

12 pataas
Pfizer
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 9 am to 8 pm
Saturday and Sunday, 10 am to 5 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #10330

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 8 am to 8 pm
Saturday, 9 am to 6 pm
Sunday, 10 am to 6 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #17623 (in Target)

18 pataas
Moderna
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Sunday, 9 am to 6 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #17625 (in Target)

12 pataas
Pfizer
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Sunday, 9 am to 6 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #17674 (in Target)

12 pataas
Pfizer
Ingles
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Sunday, 9 am to 6 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #17709 (in Target)

12 pataas
Pfizer
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Sunday, 9 am to 6 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #17757

12 pataas
Pfizer
Ingles
Appointments available as of June 28, 2022, 9:00 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 10 am to 6:30 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #1983

18 pataas
Moderna
Ingles
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 9 am to 8 pm
Saturday and Sunday, 10 am to 6 pm
Or call 800-746-7287

CVS Store #4675

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 9 am to 8 pm
Saturday and Sunday, 10 am to 5 pm
Or call 800-746-7287

Safeway Pharmacy #0785

12 pataas
Pfizer
Ingles
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1:15 to 2 pm
Or call 800-544-5285

Safeway Pharmacy #1490

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1 to 1:45 pm

Vaccine appointments for 5 to 11 year olds:
Monday to Friday, 10 am to 6:30 pm
Or call 800-544-5285

Safeway Pharmacy #1507

12 pataas
Pfizer
Ingles
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1 to 1:45 pm
Or call 800-544-5285

Safeway Pharmacy #1711

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1 to 1:45 pm
Or call 800-544-5285

Safeway Pharmacy #2646

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1 to 1:45 pm
Or call 800-544-5285

Safeway Pharmacy #909

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1:15 to 2 pm
Or call 800-544-5285

Safeway Pharmacy #985

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Saturday, 9 am to 8 pm
Sunday, 10 am to 5 pm
Pharmacy closed from 1:15 to 2 pm
Or call 800-544-5285

Walgreens #05487

edad 5 hanggang 11 18 pataas
Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 8:30 am to 7:30 pm
Saturday, 9:30 am to 1:30 pm and 2:30 to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 1:30 and 2:30 to 5:30 pm

Walgreens #00893

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Daily, 8:30 am to 8:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #05599

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 8:30 pm
Sunday 10:30 am to 5:30 pm

Walgreens #1109

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Daily, 8:30 am to 9:30 pm

Walgreens #1297

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #13667

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #13670

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #1403

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #15127

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #2705

Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #3711

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 8:30 am to 9:30 pm
Saturday and Sunday, 8:30 am to 8:30 pm

Walgreens #3869

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #4231

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #4529

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #4570

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday 9:30-4:30
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #4609

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #896

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday to Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday 9:30 am to 4:30 pm
Sunday 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #1241

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturdays, 9:30 am to 4:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #1393

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #1626

18 pataas
Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #2088

edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 8:30 pm
Sunday, 9:30 am to 7:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #3624

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 6:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #4275

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 7:30 am to 7:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm

Walgreens #7043

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #887

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Daily 8:30 am to 8:30 pm

Walgreens #890

Pfizer 4 at mas mababa 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Daily, 8:30 am to 8:30 pm

Walgreens #01327

Pfizer 4 at mas mababa Moderna 5 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Daily, 8:30 am to 8:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #03185

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #10044

12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm

Walgreens #1054

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday to Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #1283

18 pataas
Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #16373

12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 5:30 pm
Saturday and Sunday 9:30 am to 2:30 pm
Pharmacy closed from 12:30 to 1 pm

Walgreens #16533

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 4:30 pm

Walgreens #2152

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #2521

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 6:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #2866

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #3358

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #3475

18 pataas
Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 8:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #3707

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Daily, 9 am to 5:30 pm

Walgreens #4318

12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday 9:30 am to 4:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #6557

12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #6625

Pfizer 4 at mas mababa edad 5 hanggang 11 12 pataas
Pfizer
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
This pharmacy can only vaccinate kids 3 years and older.

Kids 3 to 4 years must have an appointment.

All others can drop in for a vaccine or booster at these times:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday, 9:30 am to 4:30 pm
Sunday 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #7150

18 pataas
Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Appointments available as of June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 9:30 am to 6:30 pm
Saturday 9:30 am to 4:30 pm
Sunday 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

Walgreens #15331

12 pataas
Pfizer, Moderna
Ingles
May daanan para sa wheelchair
Walang mga appointment ayon sa June 28, 2022, 9:18 pm
Anyone can drop in for a vaccine or booster:
Monday through Friday, 8:30 am to 6:30 pm
Saturday and Sunday, 10:30 am to 5:30 pm
Pharmacy closed from 1:30 to 2 pm

No sites match your search

Remove some of the filters to find more sites. Maaari ka din na makakita ng higit pang mga pagpipilian upang makakuha ng bakuna.