Event

Free online citizenship workshop

The San Francisco Pathways to Citizenship Initiative is hosting a free virtual citizenship workshop for English, Filipino, Russian or Vietnamese language speakers.

Date

Thursday, July 22, 2021
9:00 am to 4:00 pm

Location

  • Online
Illustration of person sitting at desk

SF Pathways to Citizenship Initiative is hosting a FREE virtual citizenship workshop on Thursday, July 22, 2021 for English, Filipino, Russian or Vietnamese speaking individuals. You must have access to the internet and Zoom to attend. 

  • Filipino, Russian or Vietnamese language appointments available from 9:00 am- 12:00 pm.
  • English language appointments available from 12:00 pm- 4:00 pm.


Call 415-662-8901 and leave a message to register. 

 

Kwalipikado ba kayo para sa U.S. Citizenship? Halina’t sumali sa Huwebes, Hulyo 22, 2021 para sa San Francisco Pathways to Citizenship Initiatve nang makasama sa online citizenship workshop! 

Kinakailangan ng reserbasyon para makasali sa birtwal na workshop na ito. Makakakuha ng appointment sa wikang Pilipino mula 9:00 am-12:00pm.

Tumawag sa 415-692-6798 at mag-iwan ng mensahe para magparehistro.

 

Вы имеете право на получение гражданства США? Присоединяйтесь к инициативе Путь к гражданству г. Сан-Франциско, на бесплатный онлайн семинар по гражданству в четверг, 22 июль 2021 г.!

Это виртуальный семинар и предварительная запись обязательна. Запись для русскоязычных доступна на часы с 9:00 до 12:00.

Позвоните по телефону 415-754-3818 и оставьте сообщение для регистрации.

 

Quý vị có đủ điều kiện để có Quốc tịch Hoa Kỳ không? Hãy tham gia vào San Francisco Pathways to Citizenship Initiative để dự buổi hội thảo trực tuyến miễn phí về quyền công dân vào Thứ Năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021!

Đây là một buổi hội thảo ảo và cần đặt chỗ trước. Các cuộc hẹn có sẵn dành cho người nói tiếng Việt từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa.

Gọi 415-644-8392 và để lại tin nhắn để đăng ký.

 

Important information:

About Citizenship

About Our Workshops

How to Prepare