Narito na ang bakuna para sa COVID-19

Ang bakuna ang isa sa pinakamahahalagang paraan para mawakasan ang pandemya.

Kasalukuyan kaming nagpapabakuna sa mga taong naninirahan o nagtatrabaho sa SF, na 12 taong gulang pataas.

Kapag pagkakataon mo na, kunin ito para sa kalusugan mo, iyong mga mahal sa buhay, at iyong komunidad.

“Laguna Honda resident Hilario De Los Santos gets the COVID-19 vaccine” by Laguna Honda Hospital

Ang kailangan mong malaman

Sino ang puwedeng magpabakuna sa ngayon?

Ang mga taong karapat-dapat para sa bakuna ngayon ay mga taong 12 taong gulang pataas.

 

Gayunpaman, hindi lahat ng mga site ay magkakaroon ng mga bakuna (Pfizer) para sa mga taong wala pang 18 taong gulang. Suriin kung nagbu-book ka.

 

Ang mga taong wala pang 18 taong gulang ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa magulang o tagapag-alaga na mabakunahan. Matuto nang higit pa.

Magbakuna kung nakatira ka, nagtatrabaho, o natututo sa San Francisco.

 

Paano naaaprubahan ang mga bakuna?

Mayroong 3 bakuna sa COVID-19 na magagamit ngayon: Pfizer, Moderna, at Johnson & Johnson (Janssen).

 

Ang lahat ng mga bakuna ay ipinakita na napaka epektibo upang maiwasan ang mga tao na magkasakit o mamatay sa COVID-19.

 

Para sa anumang bakuna, kakailanganin ng ilang linggo bago mo maabot ang buong kaligtasan sa sakit.

 

Parehong nangangailangan ang 2 Pfizer at Moderna ng 2 dosis, ilang linggo ang agwat. Dapat kang pumunta sa 2 mga tipanan.

 

Ang bakunang Johnson & Johnson ay iisang shot. Tingnan ang sheet ng katotohanan tungkol sa bakunang J&J.

Saan ko makukuha ang bakuna?

Maaari kang mag-drop in o gumawa ng appointment sa isang lugar ng kapitbahayan o parmasya.

 

Ibibigay rin ang bakuna sa pamamagitan ng mga ilang klinika at parmasya sa komunidad, maging sa mga lugar para sa pag-access ng bakuna sa komunidad.

 

Sumakay sa Muni o Paratransit nang libre, papunta at paalis mula sa iyong appointment. Tingnan ang gabay ng SF sa paglalakbay sa pampublikong sasakyan. 

 

Dalhin ang Lyft o Uber. nang libre, patungo at mula sa pagkuha ng iyong bakuna. Gamitin ang app upang makahanap ng pagsakay. Tingnan ang mga detalye mula sa Lyft o Uber.

Kailangan ko pa rin bang magsuot ng mask kapag nabakunahan na ako?

Mula Agosto 2, 2021, dapat kang magsuot ng mask sa loob ng bahay sa isang pampublikong puwang kahit na buong nabakunahan ka.

 

Sundin ang mga alituntunin sa masking pagkatapos makakuha ng bakuna.

Panatilihing ligtas ang iyong CDC vaccine card

Itago ang iyong CDC vaccine card sa isang ligtas na lugar. Kung nawala mo ang iyong card, tingnan ang iyong mga pagpipilian.

Paano umeepekto ang mga bakuna?

Tinuturuan ng bakuna ang ating mga cell na gumawa ng mga hindi mapaminsalang protina na mistulang virus.  Natutukoy ng iyong immune system na wala dapat na ganitong protina, at gumagawa ito ng immune response para maalis ito.

 

Kaya naman malalabanan na ng iyong immune system ang totoong virus sakaling malantad ka rito sa ibang pagkakataon.

 

Matuto pa tungkol sa mga bakunang gawa sa mula sa Mga Center para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Higit pang impormasyon

Downloadable resources

Panoorin ang isang doktor ng ZSFG na kunin ang kauna-unahang bakuna para sa COVID-19 sa SF

In this video

Noong Disyembre 15, 2020, ang Medical Director of Critical Care ng Zuckerberg San Francisco General (ZSFG) na si Dr. Antonio Gomez ang naging kauna-unahang indibidwal sa San Francisco na nakatanggap ng bakuna para sa COVID-19. Nakapanggamot na si Dr. Gomez ng mga pasyenteng may napakalalang COVID-19.