Narito na ang bakuna para sa COVID-19

Lahat ng 5 pataas ay maaaring mabakunahan.

Ang lahat ng mga bakuna ay ipinakita na napaka epektibo upang maiwasan ang mga tao na magkasakit o mamatay sa COVID-19.

“Laguna Honda resident Hilario De Los Santos gets the COVID-19 vaccine” by Laguna Honda Hospital

Ang kailangan mong malaman

Pagiging karapat-dapat

Lahat ng 5 pataas ay maaaring mabakunahan.

 

Gayunpaman, hindi lahat ng mga site ay magkakaroon ng mga bakuna (Pfizer) para sa mga taong wala pang 18 taong gulang. Suriin kung nagbu-book ka.

 

Ang mga taong wala pang 18 taong gulang ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa magulang o tagapag-alaga na mabakunahan. Matuto nang higit pa.

Magbakuna kung nakatira ka, nagtatrabaho, o natututo sa San Francisco.

 

Mga pagpipilian sa bakuna

Mayroong 3 bakuna sa COVID-19 na magagamit ngayon: Pfizer, Moderna, at Johnson & Johnson (Janssen). Ang Pfizer ay ganap na ngayong inaprubahan ng FDA.

 

Parehong nangangailangan ang 2 Pfizer at Moderna ng 2 dosis, ilang linggo ang agwat. Dapat kang pumunta sa 2 mga tipanan. Para sa anumang bakuna, kakailanganin ng ilang linggo bago mo maabot ang buong kaligtasan sa sakit.

 

Ang bakunang Johnson & Johnson ay iisang shot. Kung nakuha mo ang bakuna sa Johnson at Johnson, ikaw ay ganap na nabakunahan. 

 

Ang booster ay inirerekomenda at bukas sa lahat ng 12 at mas matanda.

 

Kung saan kukuha ng bakuna

Maaari kang mag-drop in o gumawa ng appointment sa isang lugar ng kapitbahayan o parmasya.

 

Ibibigay rin ang bakuna sa pamamagitan ng mga ilang klinika at parmasya sa komunidad, maging sa mga lugar para sa pag-access ng bakuna sa komunidad.

 

Sumakay sa Muni o Paratransit nang libre, papunta at paalis mula sa iyong appointment. Tingnan ang gabay ng SF sa paglalakbay sa pampublikong sasakyan. 

 

Dalhin ang Lyft o Uber. nang libre, patungo at mula sa pagkuha ng iyong bakuna. Gamitin ang app upang makahanap ng pagsakay. Tingnan ang mga detalye mula sa Lyft o Uber.

Pagkatapos ng bakuna

Dapat kang magsuot ng maskara sa loob ng bahay sa mga pampublikong lugar, kahit na ikaw ay ganap na nabakunahan.

 

Sundin ang mga alituntunin sa masking pagkatapos makakuha ng bakuna.

 

Itago ang iyong CDC vaccine card sa isang ligtas na lugar. Kung nawala mo ang iyong card, tingnan ang iyong mga pagpipilian.

Kapag nakompromiso ang iyong immune system

Kung ang iyong immune system ay katamtaman o malubhang nakompromiso, maaaring kailangan mo ng dagdag na dosis ng bakuna. Ang sobrang dosis na ito ay maaaring hindi katulad ng isang booster. Makipag-usap sa iyong doktor.

Paano gumagana ang mga bakuna

Tinuturuan ng bakuna ang ating mga cell na gumawa ng mga hindi mapaminsalang protina na mistulang virus.  Natutukoy ng iyong immune system na wala dapat na ganitong protina, at gumagawa ito ng immune response para maalis ito.

 

Kaya naman malalabanan na ng iyong immune system ang totoong virus sakaling malantad ka rito sa ibang pagkakataon.

 

Matuto pa tungkol sa mga bakunang gawa sa mula sa Mga Center para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Higit pang impormasyon

Downloadable resources

Panoorin ang isang doktor ng ZSFG na kunin ang kauna-unahang bakuna para sa COVID-19 sa SF

In this video

Noong Disyembre 15, 2020, ang Medical Director of Critical Care ng Zuckerberg San Francisco General (ZSFG) na si Dr. Antonio Gomez ang naging kauna-unahang indibidwal sa San Francisco na nakatanggap ng bakuna para sa COVID-19. Nakapanggamot na si Dr. Gomez ng mga pasyenteng may napakalalang COVID-19.